När jag kom till Sverige var de tre första orden jag lärde mig: ”Tack så mycket!” På engelska: Thank you so much! Spanska: Gracias! Italienska: Grazie! Vi kan säga det på olika språk men det betyder samma sak. Överallt hörde jag orden ”tack så mycket”. Till exempel när jag gick till Hemköp för att handla mat. När jag betalade i kassan, sade kassörskan tack så mycket. Samma sak med biljettkontrollören på tåget. Efter att ha ätit säger jag tack för maten! Detta uttrycker tacksamhet.Mina kära barn, vet ni hur man tackar en person som gör något bra för er? Låt oss alla säga tack. Tack så mycket! Tack, Gud! Tack, Jesus! Idag tackar vi Gud för att Han ger oss liv. Mitt liv och ditt liv är en gåva från Gud. Våra liv är så dyrbara att vi behöver tacka Gud varje dag.

Markusevangeliet innehåller två liknelser som bönder säkert skulle förstå. Här begrundar vi tillit och att vara helt beroende av Gud. Först talas det om sädeskornet – utsädet. Bonden sår och efter ett tag gror sädeskornet. Detta beror inte på att bonden har gjort något speciellt, utan detta sker genom naturens gång. Den andra liknelsen handlar om senapskornet, som verkar vara obetydligt, men som genom Guds kraft blir till en gigantisk ört, i vars grenverk himmelens fåglar kan bygga bo. Dessa två liknelser vill få oss att helt lita på att Gud ska få kornet att gro. Därtill blir växten som Gud möjliggör större än vad vi någonsin kunde ana. Om vi sätter vår lit till Gud kan Han ge näring och växt åt vår Kyrka och vår församling.

Jesus säger att säden gror och växer. Även om Guds rike kräver vårt samarbete är det först och främst en nåd och gåva från Gud. Det är inte i första rummet ett mänskligt verk.

Vi har samlats här idag för att fira den heliga Mässan, som utgör en tacksägelse. I dagens responsoriepsalm står det: Herre, det är gott att tacka Dig. Vi ärar och tillber vår Gud i mässan. Idag tackar vi Gud för Hans stora kärlek för oss. På grund av sin stora kärlek gav han frivilligt sitt liv för vår skull för att vi skulle bli räddade och mänskligheten återlöst. Om någon räddar oss – vad ska vi säga till den personen? Vi svarar självklart med tacksamhet. Ett barn som känner tacksamhet uttrycker även sin tro på Gud. Om du är tacksam innebär det att du erkänner Guds godhet och att du ödmjukar dig och erkänner Honom som all godhets källa. Motsatsen till tacksamhet är att klaga. Om vi bara beklagar oss inför Gud, innebär det att vi inte är nöjda med de välsignelser och gåvor vi får. Mina kära barn: lär er att visa tacksamhet och fortsätt med det. Lär er att säga TACK! Amen.

(I gave this homily during the children’s camp in Motala)  – paderon

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: